Dodatkowe wymagania hodowlane dla wyżłów

Przywrócono dodatkowe wymagania hodowlane dla psów ras grupy VII .

Grupa VII
- wynik badania na dysplazję: A, B, C
WYŻŁY BRYTYJSKIE (psy i suki)
- dyplom minimum III st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana
jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie
WYŻŁY KONTYNENTALNE
PSY
- dyplom I st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana
jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie
SUKI
- dyplom minimum III st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana
jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie"
W próbach pracy polowej wyżłów mogą uczestniczyć psy/suki w wieku od 9 do 24 miesiąca życia.
Przywrócone dodatkowe wymagania hodowlane dla psów ras grupy VII FCI obowiązują od dnia 01.01.2023
roku.
https://www.zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Hodowli_Psow_Rasowych_Zalacznik_nr_10.pdf