Uchwała ZG ZKwP z dnia 04.07.2023 r

Na posiedzeniu w dniu 04.07.2023 r. na wniosek Klubu Wyżłów Komisji ZG i Komisji Hodowlanej Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o dopuszczeniu na wystawy w Polsce psów myśliwskich urodzonych na Ukrainie. Podstawą decyzji są dokumenty przesłane przez stronę ukraińską dopuszczające możliwość skracania ogonów u ras myśliwskich.

Jednocześnie informujemy, że do końca 2023 roku przy zgłaszaniu wyżłów na Testy hodowlane nie obowiązuje górny limit wieku.