Klub Wyżłów – Komisja ZG ZKwP

Komunikaty

KOMUNIKAT Zarządu Głównego ZKWP

Zrzut ekranu (21)

KOMUNIKAT Klubu Wyżłów

Klub Wyżłów informuje, że od dnia 01.06.2013 podania dotyczące dopuszczenia psów  starszych niż 24 miesiące do udziału w próbach pracy wyżłów należy składać e-mailem na adres: sekretarz@klubwyzlow.pl

Do podania z uzasadnieniem należy dołączyć:

  • kopię rodowodu
  • kopie kart ocen z  wystaw (o ile są dostępne)
  • kopie championatów (o ile są dostępne)

Podania bez uzasadnienia i bez kopii rodowodu nie będą rozpatrywane.

***********************************************

 

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

**************************************

Wymóg badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych

Na wniosek Klubu Wyżłów Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2011 podjęło uchwałę o wprowadzeniu dodatkowego wymogu hodowlanego dla psów i suk kwalifikowanych do hodowli po 1 lipca 2011 roku polegający na obowiązku przebadania psów i suk w kierunku dysplazji stawów biodrowych. Dopuszcza się wynik A, B i C.

**************************************

Uzupełnienie do regulaminu prób pracy wyżłów

„ W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się udział w próbach pracy wyżłów psów, które ukończyły 24 miesiące życia. Psy te startują każdorazowo poza konkurencją.”

Po konsultacjach z Główną Komisją Hodowlaną postanowiono, że decyzję o dopuszczeniu psa starszego niż 24 miesiące do prób pracy, będzie podejmował Klub Wyżłów.

W związku z tym podania na piśmie wraz z uzasadnieniem, kopią rodowodu oraz kopiami kart ocen z  wystaw (o ile są dostępne)  należy przesyłać do v-ce przewodniczącego ds Hodowli i Szkolenia  – Wojciecha Tarnowskiego na adres:
Wojciech Tarnowski
ul. L. Staffa 25
33-101 Tarnów

Tekst uchwały

**************************************

Kurs praktyczno-teoretyczny „Podstawy układania wyżłów”

W Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, ul. Sokolnicza (Wielkopolska; trasa Poznań – Wrocław) w dniach 10 – 16 sierpnia 2011 roku odbędzie się organizowany przez Klub Wyżłów Związku Kynologicznego w Polsce, szósty już z kolei, kurs praktyczno-teoretyczny „Podstawy układania wyżłów”. Prowadzić go będzie Józef Prętki z Poznania.

WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO ODBYCIA SIĘ KURSU JEST ZGŁOSZENIE MINIMUM 6 OSÓB Z WYŻŁAMI. MAKSYMALNIE UCZESTNICZYĆ MOŻE 12 OSÓB – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koszty orientacyjne:

  1. Zakwaterowanie, dla jednej osoby z psem ok. 60 zł za dobę, bez psa ok. 50 zł.

  2. Wyżywienie ze względu na program kursu we własnym zakresie.

  3. Opłata za szkolenie – 1600,- zł – rozłożona na wszystkich uczestników .

  4. Opłata za „pomoce szkoleniowe” (bażanty, kaczki, króliki ) – 950,- zł; – rozłożona na wszystkich uczestników.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Józef Prętki telefon: 61 818 31 32.

**************************************

Komunikat Klubu Wyżłów – skład Prezydium Klubu

13 grudnia 2009 r. na wniosek Przewodniczącego Klubu Wyżłów – Andrzeja Brabletza Główna Komisja Hodowlana zatwierdziła Prezydium Klubu w składzie:

  • v-ce przew. ds Hodowli i Szkolenia – Wojciech Tarnowski
  • v-ce przew. ds Organizacji – Konrad Witosz
  • sekretarz – Izabela Biernacka

Uchwała Plenum Zarządu Głównego

Plenum Zarządu Głównego w dniu 11.09 .2009  podjęło uchwałę o wyborze na kolejną kadencję kierownictwa Klubu Komisji Klubu Wyżłów. Przewodniczącym Komisji Klubu Wyżłów wybrano Andrzeja Brabletza.