Klub Wyżłów – Komisja ZG ZKwP

Komunikaty

KOMUNIKAT Klubu Wyżłów

Klub Wyżłów informuje, że od dnia 01.06.2013 podania dotyczące dopuszczenia psów  starszych niż 24 miesiące do udziału w próbach pracy wyżłów należy składać e-mailem na adres: sekretarz@klubwyzlow.pl

Do podania z uzasadnieniem należy dołączyć:

  • kopię rodowodu
  • kopie kart ocen z  wystaw (o ile są dostępne)
  • kopie championatów (o ile są dostępne)

Podania bez uzasadnienia i bez kopii rodowodu nie będą rozpatrywane.

***********************************************

 

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

**************************************

Wymóg badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych

Na wniosek Klubu Wyżłów Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2011 podjęło uchwałę o wprowadzeniu dodatkowego wymogu hodowlanego dla psów i suk kwalifikowanych do hodowli po 1 lipca 2011 roku polegający na obowiązku przebadania psów i suk w kierunku dysplazji stawów biodrowych. Dopuszcza się wynik A, B i C.

**************************************

Uzupełnienie do regulaminu prób pracy wyżłów

„ W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się udział w próbach pracy wyżłów psów, które ukończyły 24 miesiące życia. Psy te startują każdorazowo poza konkurencją.”

Po konsultacjach z Główną Komisją Hodowlaną postanowiono, że decyzję o dopuszczeniu psa starszego niż 24 miesiące do prób pracy, będzie podejmował Klub Wyżłów.

W związku z tym podania na piśmie wraz z uzasadnieniem, kopią rodowodu oraz kopiami kart ocen z  wystaw (o ile są dostępne)  należy przesyłać do v-ce przewodniczącego ds Hodowli i Szkolenia  – Wojciecha Tarnowskiego na adres:
Wojciech Tarnowski
ul. L. Staffa 25
33-101 Tarnów

Tekst uchwały

**************************************

Kurs praktyczno-teoretyczny „Podstawy układania wyżłów”

W Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, ul. Sokolnicza (Wielkopolska; trasa Poznań – Wrocław) w dniach 10 – 16 sierpnia 2011 roku odbędzie się organizowany przez Klub Wyżłów Związku Kynologicznego w Polsce, szósty już z kolei, kurs praktyczno-teoretyczny „Podstawy układania wyżłów”. Prowadzić go będzie Józef Prętki z Poznania.

WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO ODBYCIA SIĘ KURSU JEST ZGŁOSZENIE MINIMUM 6 OSÓB Z WYŻŁAMI. MAKSYMALNIE UCZESTNICZYĆ MOŻE 12 OSÓB – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koszty orientacyjne:

  1. Zakwaterowanie, dla jednej osoby z psem ok. 60 zł za dobę, bez psa ok. 50 zł.

  2. Wyżywienie ze względu na program kursu we własnym zakresie.

  3. Opłata za szkolenie – 1600,- zł – rozłożona na wszystkich uczestników .

  4. Opłata za „pomoce szkoleniowe” (bażanty, kaczki, króliki ) – 950,- zł; – rozłożona na wszystkich uczestników.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Józef Prętki telefon: 61 818 31 32.

**************************************

Komunikat Klubu Wyżłów – skład Prezydium Klubu

13 grudnia 2009 r. na wniosek Przewodniczącego Klubu Wyżłów – Andrzeja Brabletza Główna Komisja Hodowlana zatwierdziła Prezydium Klubu w składzie:

  • v-ce przew. ds Hodowli i Szkolenia – Wojciech Tarnowski
  • v-ce przew. ds Organizacji – Konrad Witosz
  • sekretarz – Izabela Biernacka

Uchwała Plenum Zarządu Głównego

Plenum Zarządu Głównego w dniu 11.09 .2009  podjęło uchwałę o wyborze na kolejną kadencję kierownictwa Klubu Komisji Klubu Wyżłów. Przewodniczącym Komisji Klubu Wyżłów wybrano Andrzeja Brabletza.