Klub Wyżłów – Komisja ZG ZKwP

Kopiowanie ogonów

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął dwie uchwały dotyczące kopiowania oraz pokazywania na wystawach organizowanych przez ZKwP kopiowanych psów.

Nie można ani kopiować ogonów ani wystawiać kopiowanych wyżłów urodzonych w Polsce po 01.01.2012r. Pełen tekst uchwały