Klub Wyżłów – Komisja ZG ZKwP

Obradował Klub

„Obradował Klub Wyżła” – Art. „Łowiec Polski” nr.10/88

Rok 1988
Obradował Klub Wyżła
Pod przewodnictwem kolegi Stanisława Abłamowicza członka komisji ds. Klubów przy Zarządzie Głównym  Związku Kynologicznego w Polsce, odbyło się w dniu 12 marca br. Walne Zebranie sprawozdawczo – dyskusyjne Klubu Wyżła.
Najliczniejsza rasą wyżłów w Polsce; jak wynika ze sprawozdania, są wyżły niemieckie krótkowłose i szorstkowłose. Obie rasy reprezentuje po 750 psów i suk zarejestrowanych w oddziałach Związku Kynologicznego. Najbardziej wyrównana rasa pod względem eksterieru w rym kilka czo0łowych psów i suk kontynentu europejskiego, stanowią setery irlandzkie. Najaktywniejsze w próbach, konkursach i wystawach są wyżły niemieckie krótkowłose. Najbardziej rozwija się hodowla czeskich fousków. Ulubiona rasa polskich myśliwych – wyżeł szorstkowłosy, jest coraz mniej widoczna na wystawach i w użytkowaniu łowieckim.
Stan wyżłów maleje. Obecnie mamy 2800 psów i suk w dziesięciu rasach zarejestrowanych w Związku Kynologicznym.

Niepokojąco rośnie liczba psów bez dokumentacji hodowlanej, pochodzących z hodo0wli „dzikiej”, w tym  bardzo dużo krzyżówek międzyrasowych  i wyżłopodobnych.

Po dyskusji Walne Zebranie podjęło następujące uchwały:
1.    Zobowiązało przewodniczącego Klubu do nawiązania kontaktu z redakcja „Łowca Polskiego” i uzgodnienia nieprzyjmowania ogłoszeń sprzedaży psów myśliwskich, w tym również wyżłów, o treści nie potwierdzonej przez macierzysty zarząd wojewódzki PZŁ. Sprzedaż szczeniąt wyżłów wymaga podania dokładnej nazwy  i przydomka hodowlanego obu rodziców, umaszczenia, oceny wystawowej i polowej według skrótów zastosowanych w centralnym wykazie reproduktorów. Dotyczy to również sprzedaży psów dorosłych.
2.    Zobowiązało zarząd Klubu do wydania zalecenia podległym sekcjom wyżła do ścisłej współpracy z komisjami upowszechniania psa mysli9wskiego przy wojewódzkich radach łowieckich na odcinku szkolenia i organizacji prób i konkursów polowych.
3.    Walne zebranie zobowiązało Klub do przyjmowania od właścicieli psów indywidualnych zgłoszeń reproduktorów w ciągu całego roku pod warunkiem potwredzenia danych kwalifikujących psa do hodowli przez oddział macierzysty.
4.    Walne zebranie uchwaliło, że jedynymi testami dla wyżłów są próby polowe organizowane przez PZŁ
Na zakończenie uchwaliło, że spośród wielu klubów psów myśliwskich, jedynie klub wyżła utrzymuje stały kontakt z PZŁ i na pierwszym miejscu stawia użytkowanie łowieckie wyżłów.
Erwin Dembiniok

Artykuł opublikowany w „Łowiec Polski” nr.10/88
Dla potrzeb Klubu Wyżła przygotowała: J. Boczkowska

Leave a Comment