Klub Wyżłów – Komisja ZG ZKwP

Próby Polowe – podania

Próby Pracy Polowej Wyżłów  – w skrócie „Próby Polowe” zgodnie z regulaminem organizuje się w celu oceny wrodzonych cech myśliwskich młodych wyżłów. Otrzymanie dyplomu z Prób Polowych zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP jest jednym w warunków otrzymania przez psa/ sukę uprawnień hodowlanych. Z zasady próbom polowym podlegają psy młode w wieku od 9 – 24 miesięcy.

Od 2011 roku Regulamin Prób Pracy Polowej Wyżłów dopuszcza w wyjątkowych przypadkach możliwość wzięcia udziału w próbach przez psy starsze niż dwuletnie.  (Tekst uchwały ) Decyzję o dopuszczeniu psa starszego niż 24 miesiące do prób pracy, podejmuje Klub Wyżłów, a konkretnie wiceprzewodniczący ds Hodowli i Szkolenia – pan Wojciech Tarnowski.

Od dnia 01.06.2013 podania dotyczące dopuszczenia psów starszych niż 24 miesiące do udziału w próbach pracy wyżłów należy składać e-mailem na adres:  sekretarz@klubwyzlow.pl

Do podania z uzasadnieniem należy dołączyć:

  • kopię rodowodu
  • kopie kart ocen z wystaw (o ile są dostępne)
  • kopie championatów (o ile są dostępne)

Podania bez uzasadnienia i bez kopii rodowodu nie będą rozpatrywane.