Aktualności

Oficjalne wyniki FCI - nowa strona

Na stronie FCI ukazała się nowa zaktualizowana zakładka  𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧.
Wszystkie certyfikaty są do ściągnięcia bezpośrednio ze strony. Poniżej linki:

Regulaminy konkursów dla wyżłów

Zarząd Główny ZKwP na  posiedzeniu 4 lipca 2023 roku zatwierdził regulaminy konkursów dla wyżłów ...kliknij, aby się z nimi zapoznać...

Uchwała ZG ZKwP z dnia 04.07.2023 r

Na posiedzeniu w dniu 04.07.2023 r. na wniosek Klubu Wyżłów Komisji ZG i Komisji Hodowlanej Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o dopuszczeniu na wystawy w Polsce psów myśliwskich urodzonych na Ukrainie. Podstawą decyzji są dokumenty przesłane przez stronę ukraińską dopuszczające możliwość skracania ogonów u ras myśliwskich.

Jednocześnie informujemy, że do końca 2023 roku przy zgłaszaniu wyżłów na Testy hodowlane nie obowiązuje górny limit wieku.

 

Testy hodowlane dla wyżłów powyżej 24 miesiąca życia

Do końca 2023 roku wyżły, które ukończyły 24 miesiące mogą brać udział w Testach hodowlanych bez zgody Klubu Wyżłów Komisji Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. Psom powyżej 2 lat nie przyznaje się lokaty.
 

Regulamin testów hodowlanych/prób polowych dla wyżłów

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. dokonał zmiany Regulaminu Testów Hodowlanych Wyżłów Związku Kynologicznego w Polsce.
Zmiany dotyczą Regulaminu uchwalonego w dniu 29 marca 2023 r.
Tekst jednolity Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. ...kliknij, by dowiedzieć się więcej...

Genetyczne spojrzenie na stójkę wyżłów

  1. Skąd pochodzi zróżnicowanie w zachowaniu psów myśliwskich
    W obrębie jednego gatunku, pies domowy, mamy opisanych prawie 400 ras. Tak wielkie zróżnicowanie stało się możliwe poprzez promowanie różnych cech wyglądu i zachowania, zwłaszcza na przestrzeni kilku ostatnich stuleci. Wśród tych ras, ze względu na ilość, prym wiodą niewątpliwie rasy myśliwskie. Historia myślistwa i polowań z psem sięga czasów mezolitu (11000 – 4000 p.n.e.), gdzie rozwój technik łowieckich z wykorzystaniem narzędzi myśliwskich zwiększył efektywność polowań. Zróżnicowanie w sposobie polowania powodowało rozwój specjalizacji również wśród psów towarzyszących człowiekowi, a w późniejszym okresie wprowadzono selektywną hodowlę w celu wzmacniania u psów takich cech jak wskazywania, tropienia, ścigania, uchwycenia, trzymania na dystans czy aportowania. Czytaj dalej...

Dodatkowe wymagania hodowlane dla wyżłów

Przywrócono dodatkowe wymagania hodowlane dla psów ras grupy VII .

Grupa VII
- wynik badania na dysplazję: A, B, C
WYŻŁY BRYTYJSKIE (psy i suki)
- dyplom minimum III st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana
jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie
WYŻŁY KONTYNENTALNE
PSY
- dyplom I st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana
jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie
SUKI
- dyplom minimum III st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana
jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie"
W próbach pracy polowej wyżłów mogą uczestniczyć psy/suki w wieku od 9 do 24 miesiąca życia.
Przywrócone dodatkowe wymagania hodowlane dla psów ras grupy VII FCI obowiązują od dnia 01.01.2023
roku.
https://www.zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Hodowli_Psow_Rasowych_Zalacznik_nr_10.pdf