Historia

Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce powołało w marcu 1984 roku Klub Wyżła. Siedzibą Klubu w latach 1984-2001 był Oddział w Bielsku-Białej,  Związku Kynologicznego w Polsce.

Pierwszy Zarząd Klubu tworzyli w latach 1984-1988:
•    Erwin Dembiniok z Cieszyna –  Przewodniczący
•    Wanda Szczepkowska z Warszawy – Z-ca przewodniczącego, Przewodnicząca ds. zespołu sekcji hodowlanych
•    Czesław Kurowski z Warszawy  – Przewodniczący zespołu sędziów
•    Aleksander Skrzyński – Sekretarz zarządu

W latach 1988-1993 Zarząd pracował w składzie:
•    Erwin Dembiniok –  Przewodniczący
•    Marek Roszkiewicz –  Z-ca ds.Hodowlanych
•    Wiesława Gołębiowska z Warszawy –  Z-ca ds. Sędziów
•    Stanisław Zych z Bielska Białej – Sekretarz

W latach 1993-2001 Zarząd stanowili:
•    Erwin Dembiniok  – Przewodniczący
•    Marek Roszkiewicz  – Z-ca ds.Hodowlanych
•    Janusz Sulgostowski z Warszawy – Z-ca ds. Sędziów
•    Józef Witczak z Zielonej Góry –  Sekretarz

W latach 1993-2001 na wniosek Zarządu Klubu działali opiekunowie ras:
•    Marek Roszkiewicz – pointery
•    Janusz Sulgostowski – setery irlandzkie
•    Anita Holak – setery angielskie i szkockie
•    Beata Gazecka – wyżły weimarskie
•    Henryk Wartalski – małe munsterlandery
•    Włodzimierz Pyryt – czeskie fouski
•    Tomasz Oset –  wyżły niemieckie szorstkowłose
•    Erwin Dembiniok – wyżły niemieckie krótkowłose.

Od roku 2001 Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce dokonało nieznacznej korekty nazwy klubu—Klub Wyżłów, siedzibą klubu został Oddział w Łodzi, a Zarząd działał w składzie:

•    Wojciech Burski z Poddębic k/Łodzi – Przewodniczący
•    Tadeusz Chwalny z Poznania  – Z-ca Przewodniczącego
•    Barbara Przewłocka z Bronkowa k/Zielonej Góry – Sekretarz

Od 2005 roku siedzibą klubu został Oddział w Poznań, a Zarząd działał w składzie:

Andrzej Brabletz - Przewodniczący
Członkowie: Marek Roszkiewicz, Henryk Stępka

Władze klubu w latach 2011-2021
Andrzej Brabletz - Przewodniczący
Wojciech Tarnowski - V-ce Przewodniczący
Izabela Biernacka – Sekretarz

Władze klubu w latach 2021-2023
Tomasz Wykner - Przewodniczący
Katarzyna Czapla - V-ce Przewodniczący
Agata Witkowska – Sekretarz

Obecne władze klubu:
Andrzej Jakubowski - Przewodniczący
Katarzyna Czapla - Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Wykner - Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Trzcińska – Sekretarz

Spośród wymienionych działaczy kynologicznych, członków Zarządu Klubu z  żalem wspominamy tych wybitnych kynologów, którzy odeszli: śp. Wandę Szczepkowską, śp. Janusza Sulgostowskiego, śp. Józefa Witczaka, śp. Czesława Kurowskiego, śp. Henryka Stępkę. W 2013 roku zmarł Erwin Dembioniok. W 2021 roku pożegnaliśmy Andrzeja Brabletza.