Użytkowość

Regulamin powoływania Reprezentacji Polski na konkursy dla wyżłów czytaj dalej

Wniosek o powołanie do Reprezentacji składa właściciel psa w terminie umożliwiającym zgłoszenie reprezentacji na konkurs, najpóźniej na 2 tygodnie przed ostatecznym terminem zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać na adres klubwyzlow@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy https://docs.google.com/document/d/1eB2SASmXAI-SQFyMIfwyM8B4aad3qxOA/edit

Właściciel psa musi być członkiem ZKwP i mieć aktualnie opłaconą składką członkowską. Zgłoszony do reprezentacji wyżeł musi posiadać numer PKR i numer rejestracji oddziałowej. Pies powinien być zarejestrowany w ZKwP co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym
startem. Pies, który ma reprezentować Polskę powinien posiadać dyplomy/oceny nie tylko z konkursów zagranicznych, ale także tych organizowanych przez ZKwP.

Do wniosku należy dołączyć:
-skan rodowodu psa
-skan wyników psa z roku kalendarzowego poprzedzającego start
-dowód opłacenia składki członkowskiej ZKwP.
Nie wypełnienie opisanych wymogów powoduje odrzucenie wniosku.