Informacje

Wymogi do uzyskania Certyfikatu użytkowości (Working Class certificate WCC) i tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (International Beauty Champion CIB) dla grupy VII

Wymogi dodatkowe FCI dla Grupy VII FCI do tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (International Beauty Champion CIB), w językach federacyjnych.

Cytaty ze strony https://www.fci.be/en/FCI-International-Championship-41.html 

W języku niemieckim:

“I/2.4. Bestimmungen für alle Rassen der GRUPPE 7

Die Hunde dieser Gruppe müssen erhalten haben: entweder ein "sehr gut" bei einem nationalen CACT-Field Trial (Certificat d’Aptitude au Championnat National) oder einem internationalen CACIT-Field Trial (Certificat d’Aptitude au Championnat International); oder alternativ mindestens einen zweiten Preis bei einer nationalen CACT oder internationalen CACIT „Wasser- und Feld“-Jagdprüfung; oder alternativ mindestens einen zweiten Preis bei einer nationalen CACT- oder internationalen CACIT- jagdliche Vielseitigkeitsprüfung.”

Angielskim:

“I.2.4. Specifications for all breeds from GROUP 7

The breeds from that group must have obtained: either at least the qualification “Very Good” at a national field trial where the CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National) is competed for or at an international field trial where the CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International) is competed for; or at least a second prize at a national (CACT) or international (CACIT) hunting test “field and water”; or at least a second prize at a national (CACT) or international (CACIT) multiple hunting test.”

Francuskim:

“I.2.4. Dispositions particulières pour toutes les races du GROUPE 7

Les races de ce groupe doivent avoir obtenu soit au moins le qualificatif « Très Bon » lors d’un field trial national dans lequel le CACT est mis en compétition ou lors d’un field trial international dans lequel le CACIT est mis en compétition, soit au moins un deuxième prix lors d’une épreuve de chasse Terre et Eau nationale (CACT) ou internationale (CACIT), soit au moins un deuxième prix lors d’une épreuve de chasse polyvalente nationale (CACT) ou internationale (CACIT).”

Hiszpańskim:

“I.2.4 Disposiciones particulares para todas las razas del GRUPO 7

Las razas de este grupo deben haber ganado por lo menos la calificación “muy bueno” en un field-trial nacional en el que se pone en competición el CACT o en un field-trial internacional (CACIT) Alternativa: por lo menos un “2° premio” en una prueba de caza agua y campo nacional (CACT) o internacional (CACIT) Otra alternativa: por lo menos un “2° premio” en una prueba de caza múltiple nacional (CACT) o internacional (CACIT)”

Czyli: “I/2.4. Przepisy dla wszystkich ras z GRUPY 7 

Psy z tej grupy muszą posiadać: albo ocenę „bardzo dobrą” z krajowego CACT-Field Trial-u (Certificat d'Aptitude au Championnat National) lub międzynarodowego CACIT-Field Trial-u (Certificat d'Aptitude z Championnat International); lub alternatywnie co najmniej dyplom II stopnia z krajowego (CACT) lub międzynarodowego konkursu dla wyżłów (CACIT) typu „woda i pole”; lub alternatywnie co najmniej dyplom II stopnia z krajowego (CACT) lub międzynarodowego (CACIT) konkursu dla wyżłów w klasie wielostronnej i wszechstronnej.”

Jakie konkursy ZKwP/FCI kwalifikują wyżły do Międzynarodowego Championa Piękności (CIB International Beauty Champion) i Certyfikatu użytkowości (Working Class certificate WCC)?

Wymagania CIB/WCC spełniają:

  • krajowy (CACT) lub międzynarodowy (CACIT) Field Trial dla wyżłów,
  • Cząstkowy Konkurs Pracy Wyżłów W Polu,
  • Konkurs Pracy Wyżłów w klasie wielostronnej lub wszechstronnej,
  • ich zagraniczne odpowiedniki organizowane pod patronatem FCI.

Przy czym należy pamiętać, że minimum do tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (CIB International Beauty Champion) to ocena bardzo dobra lub dyplom II stopnia.

W przypadku Certyfikatu użytkowości (Working Class certificate WCC) wystarczy ocena dobra lub dyplom III stopnia

Nie ma możliwości ubiegania się o certyfikat użytkowości i tytuł International Beauty Champion (CIB) na podstawie dyplomów/ocen uzyskanych na:

  • konkursach na sfarbowanej ścieżce, Cząstkowych Konkursach Pracy Wyżłów W Lesie i Cząstkowych Konkursach Pracy Wyżłów W Wodzie oraz innych konkursach, na których nie jest oceniana praca w polu i stójka,
  • próbach pracy/Testach Hodowlanych dla wyżłów,
  • imprezach typu TAN (Test of Natural Ability) np. niemieckich Jugendsuche (Derby) i Verbandsjugendprüfung (VJP), czeskich Zkoušky vloh (ZV) czy słowackich Skúšky vlôh stavačov (SVS), dyplomy/oceny z tych imprez nie pozwalają na ubieganie się o certyfikat użytkowości FCI i tytuł International Beauty Champion FCI także w krajach, w których są rozgrywane.
  • imprezach organizowanych przez organizacje nie zrzeszone w FCI.

Co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu użytkowości (Working Class certificate WCC)?

Podstawę do wystawienia Certyfikatu użytkowości (Working Class certificate WCC)  w przypadku konkursów z konkurencjami punktowanymi, stanowi karta oceny. Jeżeli na danym typie konkursu nie jest wystawiana karta, podstawą jest dyplom z oceną lub wpis do książeczki startowej. 

Te same dokumenty są potrzebne do ubiegania się o tytuł International Beauty Champion (CIB). 

Certyfikat użytkowości, wystawiany jest jednorazowo (jeden raz w życiu psa) na podstawie uprawniającego do tego konkursu, wyniki konkursów, w których pies/suka startują po wystawieniu w/w certyfikatu, nie stanowią podstawy do zmiany treści już wystawionego certyfikatu.

Uwaga: w przypadku konkursów zagranicznych Biuro ZG ZKwP zwraca się do Zarządu Głównego krajowego stowarzyszenia należącego do FCI - organizatora konkursu, o potwierdzenie wyników. 

Procedura wydania certyfikatu: https://www.zkwp.pl/cert_uzyt.php

Procedura wnioskowania o tytuł International Beauty Champion (CIB): https://www.zkwp.pl/championaty_fci.php